Konkurransevilkår

Vilkår for deltakelse i Wilfa konkurranse. Wilfa AS er ansvarlig for konkurransen. Ved deltagelse i konkurransen vil disse konkurransevilkår anses som akseptert.

1. Kampanjeperiode

 • Kampanjen starter i løpet av 2020 og avsluttes i løpet av 2020.
 • Vinner av premiene trekkes etter endt konkurranse og blir først publisert etter at vi har fått kontakt med vinner.

2. Hvem kan delta

 • Konkurransen er åpen for enhver person med unntak av ansatte hos Organisatoren, eller andre involverte selskaper.
 • Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte.
 • Alle deltagere må ha bostedadresse i Norge.

3. Hvordan man deltar

 • Man deltar ved å svare på vår web-side, Facebook / Instagram og følger anvisning i konkurranseposten.
 • Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som har deltatt og vinner mottar melding om at de har vunnet.
 • Vinnerne må respondere på meldingen innen én uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen.
 • Man kan delta flere ganger om ønskelig, men det er kun én premie pr person.

4. Om konkurransen og premier

 • På valgt dato trekkes det vinnere av premien.
 • Premiene i denne konkurransen er forbeholdt deltageren og kan ikke overføres til andre personer. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.
 • Vinnere av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at Organisatoren skal kunne utstede og oversende premiene. Eventuelle forsendelsesutgifter, eller gebyrer knyttet til premiene dekkes av Organisatoren.
 • Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.
 • Permier som blir sendt til vinner og som ikke blir hentet innen tidsfristen og dermed blir retunert til vårt lager, vil ikke bli sendt på nytt. Vinneren kan da gjøre en avtale med Wilfa om evt. få tilsendt premie hvor vinneren må betale frakt selv.

5. Generell informasjon

 • Dersom denne konkurranse ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder Organisatoren seg retten til å endre vilkårene for konkurransen.
 • Organisatoren kan diskvalifisere enhver deltager i konkurransen eller nekte å gi ut premie under konkurransen dersom deltagerne ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene, eller dersom det er mistanke om juks.

6. Personvernerklæring for Wilfa sin Facebook / Instagram kampanje

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen ta kontakt med deg på mail / Facebook / Instagram for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien. Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss. Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette. Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven. Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter. Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Behandlingsansvarlig er Wilfa AS (org.nr. 917349568). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på epost: contact@wilfa.com

7. Spørsmål

Ved spørsmål om konkurransen kan man kontakte Wilfa Norge på mailadresse contact@wilfa.com.